คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหาเป็นภาษาต่างประเทศ
  • 6 มีนาคม 2018
  • 2766
  • 0
    คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (The Rights of Accused, the Royal Thai Police)     คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหาคำแปลเป็นภาษาของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป  (The Rights of the Accused T
อ่านต่อ
(ปักหมุด) บัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • 15 ธันวาคม 2017
  • 5110
  • 0
  หัวข้อเรื่อง   ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54      งานสารบรรณ พ.ศ.2556 (ฉบับสมบูรณ์ปรับปรุง 19 มี.ค.2562)   -Download- บัญชีป้าย
อ่านต่อ