ประชุม The 21st INTERPOL Police Training Symposium เมืองอันซัน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิ.ย. 61
 • 23 May 2018 16:34
 • 439
 • 0
องค์การตำรวจสากล ขอเชิญข้าราชการตำรวจไทย เข้าร่วมประชุม The 21st INTERPOL Police Training Symposium  ณ เมืองอันซัน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิ.ย. 61   ดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมและดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 22 May 2018 15:33
 • 784
 • 0
               วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีหนังสือ ที่ ศธ 0516.55/ว.528 ลง 10 พ.ค. 61 แจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระห
อ่านต่อ
โครงการอบรมเทคนิคการล่าม รุ่นที่ 2/2561
 • 17 May 2018 14:08
 • 1081
 • 0
กลุ่มงานแปลและล่าม กองการต่างประเทศ ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการล่าม รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 15 - 17 พ.ค.61 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพด้านการล่ามของข้าราชการตำรวจในสังกัดต่างๆ
อ่านต่อ
สํารวจรายชื่อข้าราชการตํารวจที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการภารกิจ รักษาสันติภาพของสหประชาชาติประจําปี ๒๕๖๑
 • 11 May 2018 15:05
 • 725
 • 0
สํารวจรายชื่อข้าราชการตํารวจที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติประจําปี ๒๕๖๑   ดาวน์โหลดเอกสาร EASP
อ่านต่อ
การฝึกอบรมหลักสูตร Geneva Centre for Security Policy (GCSP) สมาพันธรัฐสวิส
 • 10 May 2018 16:54
 • 336
 • 0
การฝึกอบรมหลักสูตร Geneva Centre for Security Policy (GCSP) สมาพันธรัฐสวิสดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านต่อ
การฝึกอบรม Training Course on Big Data Policing ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจ้ว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61
 • 10 May 2018 14:44
 • 273
 • 0
การฝึกอบรม Training Course on Big Data Policing ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจ้ว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61ดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านต่อ
สหประชาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นบุคลากรยืมตัวตำแหน่ง Police Chief of Staff
 • 9 May 2018 12:25
 • 365
 • 0
ฝ่ายปฏิบัติการรักษาสันติภาพ สหประชาชาติ (Department of Peacekeeping Operation) ขอให้รัฐสมาชิกเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นบุคลากรยืมตัวตำแหน่ง Police Chief of Staff (P-4) ของภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเฮติ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
อ่านต่อ
การฝึกอบรมหลักสูตร United Nations Child Protection for UN Police Training of Trainers Course
 • 7 May 2018 10:53
 • 435
 • 0
การฝึกอบรมหลักสูตร United Nations Child Protection for UN Police Training of Trainers Course    ดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านต่อ
การฝึกร่วม/ผสม ด้านการรักษาสันติภาพ (พิราบ - จาบิรู) 2018
 • 3 May 2018 16:29
 • 408
 • 0
กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับกองทัพออสเตรเลีย จะจัดการฝึกร่วม/ผสม ด้านการรักษาสันติภาพ( พิราบ - จาบิรู ) 2018 ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จว.ชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ ประกอบด้วยผู
อ่านต่อ
หลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลรุ่นที่ 2 (Advanced Law Enforcement Training Seminar : ALETS Session 2)
 • 5 April 2018 16:40
 • 1878
 • 0
หลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลรุ่นที่ 2 (Advanced Law Enforcement Training Seminar : ALETS Session 2)ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :หนังสือเวียน รายละเอียดหลักสูตร ALETS โดยสังเขป คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ALETS ใบสมัครหลั
อ่านต่อ
INTERPOL Project Al-QABDAH and PACIFIC Joint Counter-Terrorism Working Group Meeting
 • 23 March 2018 00:20
 • 734
 • 0
INTERPOL Project Al-QABDAH and PACIFIC Joint Counter-Terrorism Working Group Meeting       พ.ต.ท.เจษฎา บุรินทร์สุชาติ รอง ผกก.ฝ.ภูมิภาค 2 พร้อมด้วย พ.ต.ท.ชูวิทย์ ชูเวช (บช.ส.) เป็นผู้แทน ตร. ร่วมประชุม 2nd  INTERPOL Project Al
อ่านต่อ
INTERPOL Project VECTOR
 • 22 March 2018 23:53
 • 1327
 • 0
INTERPOL Project VECTOR   พ.ต.อ.สุระพันธุ์ ไทยประเสริฐ รอง ผบก.ตท. พร้อมด้วย พ.ต.ท.มนต์ชัย มาลัย รอง ผกก.ฝ.ภูมิภาค 1 ตท. และ ร.ต.อ.นฤดม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รอง สว.ฝ.ภูมิภาค 2 ตท. เป็นผู้แทน สำนักงานกลางแห่งชาติตำรวจสากลกรุงเทพฯ (INTERPOL NCB Ban
อ่านต่อ
INTERPOL Project TRACE
 • 22 March 2018 23:46
 • 718
 • 0
INTERPOL Project TRACE   พ.ต.ท.ชูวิทย์  ชูเวช สว.กก.3 บก.ส.2 พร้อมด้วย ส.ต.ต.หญิง ปทมภัทร  หาญสุข ผบ.หมู่ ฝ.ภูมิภาค 2 ตท. เป็นผู้แทน ตร. เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการ Capacity Building Programme to Reinforce ASEAN C
อ่านต่อ
INTERPOL Operation CHASE
 • 22 March 2018 23:23
 • 688
 • 0
INTERPOL Operation CHASE     ร.ต.ต.หญิง สุชานันท์ อันสุขสันต์ รอง สว.ฝ.ภูมิภาค ๒ เป็นผู้แทน ตท. เข้าร่วมประชุมและประเมินผลปฏิบัติการการต่อต้านการลักลอบนำเข้าสารเคมีและสารตั้งต้นวัตถุระเบิด Operation Chemical Anti-Smuggling Enforcement
อ่านต่อ
การฝึกอบรมหลักสูตร The Comprehensive Security Responses to Terrorism Course (CSRT 18 - 1) ณ DKI APCSS เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา
 • 13 March 2018 15:36
 • 435
 • 0
การฝึกอบรมหลักสูตร The Comprehensive Security Responses to Terrorism Course (CSRT 18 - 1) ณ DKI APCSS เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12 ก.ค. - 8 ส.ค. 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม  
อ่านต่อ
สหประชาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นบุคลากรยืมตัวในตำแหน่ง PoC Site Coordinator (P-4) ของภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐซูดานใต้
 • 8 March 2018 17:32
 • 440
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร 1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร 2 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร 3
อ่านต่อ
คณะตำรวจกองคุ้มครองเด็กและเยาวชนของญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะ ที่ปรึกษา ผบ.ตร.
 • 5 March 2018 17:30
 • 562
 • 0
วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา ผบ.ตร. เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับและรับรอง พล.ต.ต.โตชิฮิโตะ อามาโนะ รองผู้บังคับการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่น และคณะ เพื่อเข้า
อ่านต่อ
ทุนอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 14
 • 28 February 2018 06:24
 • 1603
 • 0
สมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย - จีน แจ้งโครงการทุนการศึกษาภาษาจีนสำหรับข้าราชการ รุ่นที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านต่อ
คณะตำรวจญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะ รอง ผบ.ตร.
 • 31 January 2018 16:03
 • 599
 • 0
วันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับและรับรอง คณะตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมคารวะ และมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการขอบคุณกรณีจับกุ
อ่านต่อ
ผู้ช่วยทูตตำรวจอิสราเอล เข้าเยี่ยมคารวะ ผบ.ตร.
 • 29 January 2018 15:46
 • 884
 • 0
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 14.15 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับรอง นายโยนี่ ฮาอาจ ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ สำนักงานตำรวจและความมั่นคงภายในแห่งอิสราเอล ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และคณะ เพื่อ
อ่านต่อ
นายตำรวจประสานงานอาวุโสออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ผบ.ตร.
 • 24 January 2018 13:01
 • 656
 • 0
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นผู้ให้การต้อนรับและรับรอง นายดาร์เรน บอย นายตำรวจประสานงานอาวุโสออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย และคณะ เพื่ออำลาเนื่องจากครบวาระปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย และแนะนำเจ้าหน้าที่ประสานง
อ่านต่อ
ผู้แทน UNHCR เข้าเยี่ยมคารวะ ผู้ช่วย ผบ.ตร.
 • 23 January 2018 17:11
 • 380
 • 0
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับและรับรอง นายชินจิ คูโบ ผู้แทน UNHCR ประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น2 อาคาร
อ่านต่อ
การฝึกอบรมหลักสูตร Data Protection Officer และหลักสูตร INTERPOL Instructor Development Course ระหว่างวันที่ 7 - 16 พ.ย.60 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์
 • 15 January 2018 12:54
 • 729
 • 0
ร.ต.อ.นฤดม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รอง สว.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2 ตท. และ ร.ต.อ.หญิง พิชญา ภูมิจิตร รอง สว.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 3 ตท. เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Data Protection Officer และหลักสูตร INTERPOL Instructor D
อ่านต่อ
คณะจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าหารือข้อราชการ
 • 12 January 2018 15:27
 • 571
 • 0
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับและรับรอง นายไช่ เหวย รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัยพรรคคอมมิวนิสต์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แ
อ่านต่อ
INTERPOL Project VECTOR
 • 9 January 2018 22:29
 • 549
 • 0
INTERPOL Project VECTOR  5-day-Training on Bioterrorism Prevention                                ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 2 กองการต่างประเทศ สำนักงานตำ
อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำรงตำแหน่งการทูตฝ่ายตำรวจ
 • 9 January 2018 15:38
 • 557
 • 0
วันอังคารที่ 9 ม.ค. 2561 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค.6) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อดำรงตำแหน่งการทูตฝ่ายตำรวจของ ตร. โดยมีรองผู้บัญชาการจากกองบัญชาการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย พล.ต.ต.อุดร
อ่านต่อ
ส่งมอบรถยนต์ที่ถูกโจรกรรมคืนให้กับประเทศมาเลเซีย
 • 9 January 2018 15:19
 • 678
 • 0
วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.วิทยา ประยงค์พันธุ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. และผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศปจร.ตร.) เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับ ดาโต๊ะ สีวัน อาเหม็ด นัจมุจดิน โมฮาเหม็ด ผู
อ่านต่อ
โครงการอบรมเทคนิคการล่ามสำหรับข้าราชการตำรวจ
 • 5 January 2018 15:03
 • 767
 • 0
“โครงการอบรมเทคนิคการล่ามสำหรับข้าราชการตำรวจ” มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาต่างประเทศให้แก่ข้าราชการตำรวจที่จะปฏิบัติภารกิจและทำหน้าที่ประสานงานกับต่างประเทศ ประกอบกับกองบัญชาการกองทัพไทยได้ขอความร่วมมือเหล่าทัพและสำนักงานต
อ่านต่อ
นาย เฮงค์ เวอร์ซั่น (Henk Werson) ขอเข้าพบ ผบก.ตท.
 • 15 December 2017 14:12
 • 540
 • 0
นาย เฮงค์ เวอร์ซั่น (Henk Werson) เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ขอเข้าพบ ผบก.ตท. วันที่ 29 พ.ย.60 เพื่อแนะนำตัวเองและหารือเกี่ยวกับกิจการของตำรวจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการดำเนินงานระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชา
อ่านต่อ
ผบ.ตร. ให้การต้อนรับและรับรอง ผบ.ตร.นิวซีแลนด์ 1 ธ.ค.60
 • 15 December 2017 14:12
 • 512
 • 0
ในวันที่ 1 ธ.ค.60 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้การต้อนรับและรับรอง นาย ไมค์ บุช ผบ.ตร.นิวซีแลนด์ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น2 อาคาร1 ตร. โดยมี รอง ผบ.ตร.(มค), ผบก.ตท., และเจ้าหน้าที่ ตท. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมด้วย  
อ่านต่อ