แบบฟอร์ม EASP
 • 25 March 2019 13:01
 • 749
 • 0
แบบฟอร์ม EASP
อ่านต่อ
หลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ALETs Session 3)
 • 18 March 2019 12:17
 • 1395
 • 0
แจ้งเวียนหลักสูตร ALETS Session 3 รายละเอียดหลักสูตร ALETS 3 โดยสังเขป ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม คำยินยอมของผู้บังคับบัญชา (ALETS 3)
อ่านต่อ
สำนักงานตำรวจสหพันธ์รัฐออสเตรเลียจัดการฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นต้นและขั้นสูง
 • 31 January 2019 15:04
 • 882
 • 0
เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นต้น (Basic Criminal Intelligence Course) ระหว่างวันที่ 12 – 14 ก.พ.62  และ การฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นสูง (Advanced Criminal Intelligent Course) ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.
อ่านต่อ
การฝึกอบรม Improving the Capacity of Law Enforcement Officers to Address the Needs of Women and Girls in Cross-Border Situations
 • 24 January 2019 11:09
 • 428
 • 0
เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สังกัด บช.ก. บช.ตชด. สยศ.ตร. และ ตท. ที่ทำห้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและบริหารจัดการชายแดน เข้าร่วมการฝึกอบรม Improving the Capacity of Law Enforcement Officers to Address the Needs of Women ang Girls in Cross-Border Situation
อ่านต่อ
อนุมัติหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลรุ่นที่ 3 (Advanced Law Enforcement Training Seminar : ALETS Session 3)
 • 22 January 2019 10:20
 • 574
 • 0
หลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลรุ่นที่ 3 (Advanced Law Enforcement Training Seminar : ALETS Session 3)ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : อนุมัติ ผบ.ตร. ให้จัดฝึกอบรม ALETS Session 3  โครงการ ALETS Session 1  โครงการ
อ่านต่อ
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 • 15 January 2019 13:44
 • 665
 • 0
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอผู้บังคับบัญชา ตท. ใน ฐานะฝ่ายอำนวยการด้านการต่างประเทศของ ตร. จึงขอทราบรายละเอียดข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ เกี่ยวกับการอนุมัติให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
อ่านต่อ
สหประชาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะบุคลากรยืมตัวใน Department of Peacekeeping Operation และ Department of Field Support
 • 14 January 2019 14:18
 • 865
 • 0
แจ้งเวียนสั่งการ ตร. ลง 14 ธ.ค. 61 (เอกสารแนบ 1) หนังสือจากกรมองค์การระหว่างประเทศ (เอกสารแนบ 2) Job Title : Conduct and Discipline Officer (Police), P-4 (เอกสารแนบ 3) Job Title : Police Reform Officer, P-3 (เอกสารแนบ 4) Job Title : Training Off
อ่านต่อ
การฝึกอบรมฝ่ายอำนวยการของสหประชาชาติ ประจำปี 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
 • 20 December 2018 15:51
 • 524
 • 0
เชิญข้าราชการตำรวจไทยที่มีแผนจะเข้าปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ที่มียศตั้งแต่ ร.ต.อ. - พ.ต.ท. จำนวน 8 ราย เข้าร่วมการฝึกอบรมฝ่ายอำนวยการของสหประชาชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 23 ม.ค. 62 ณ อาคารศูนย์สันติภาพจอมทัพไทย 60 ปี กองบัญชา
อ่านต่อ
สอบถามความสมัครใจการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐซูดานใต้
 • 30 November 2018 15:39
 • 1055
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสาร แจ้งเวียนสั่งการ ตร. ลง 30 พ.ย. 61 ท้ายหนังสือ ตท (เอกสารแนบ 1) อนุมัติ ตร. ลง 9 พ.ค. 61 ท้ายหนังสือ   (เอกสารแนบ 2) อนุมัติ ตร. ลง 20 มิ.ย. 61 ท้ายหนังสื (เอกสารแนบ 3) บัญชีรายชื่อตำรวจผู้สมัครใจทด (เอกสารแนบ 4) สถานภา
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการสมัครบุคลากรยืมตัว P-4 (UNAMID)
 • 17 October 2018 16:02
 • 653
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสาร  Employment Employment 2 Personal UNAMID
อ่านต่อ
อบรม International Workshop on Integrating Nuclear Security Applications in Major Urban Areas
 • 30 August 2018 16:00
 • 413
 • 0
ฝึกอบรมในหัวข้อ International Workshop on Integrating Nuclear Security Applications in Major Urban Areas ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 6 – 8 พ.ย. 61  https://drive.google.com/open?id=1a4Wf5blVMVuOzV5L_RlBEt5sUrutD_Q
อ่านต่อ
การประชุม Meeting on Police Training within the Strategic Guidance Framework for the International Police Peacekeeping ณ เมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์
 • 24 August 2018 16:02
 • 489
 • 0
เชิญข้าราชการตำรวจที่เคยผ่านภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุม Meeting on Police Training within the Strategic Guidance Framework for the International Police Peacekeeping ในวันที่ 30 ก.ย.61 ณ โรงแรม Crowne Plaza Hotel เมืองโอ๊คแลนด์
อ่านต่อ
การประชุม The 4th Lianyungang Forum (NELB-ILEC) ณ เมืองเหลียนหยุนกั่ง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 23 August 2018 15:44
 • 365
 • 0
สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเชิญข้าราชการตำรวจจำนวน 3 ราย เข้าร่วมประชุม The 4th Lianyungang Forum (NELB-ILEC) ณ เมืองเหลียนหยุนกั่ง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย. 61 โดยผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตน
อ่านต่อ
ประชุม The 3rd China-ASEAN Forum on Policing Studies 2018
 • 15 August 2018 13:44
 • 332
 • 0
ประชุม The 3rd China-ASEAN Forum on Policing Studies 2018 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 – 22 ก.ย. 61  รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1M4vXRKp5guixBXRXyjlM1OJ9QL3gjGmr  
อ่านต่อ
อบรมหลักสูตร Community Policing Strategies Evolving from the Koban System of Japan and the Neighbourhood Police Centre System of Singapore ภายใต้ Japan - Singapore Partnership Programme for 21st Century ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • 14 August 2018 10:37
 • 488
 • 0
อบรมหลักสูตร Community Policing Strategies Evolving from the Koban System of Japan and the Neighbourhood Police Centre System of Singapore ภายใต้ Japan - Singapore Partnership Programme for 21st Century ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 - 16 ต.ค.
อ่านต่อ
โครงการอบรมเทคนิคการล่าม รุ่นที่ 4/2561
 • 14 August 2018 09:19
 • 877
 • 0
กลุ่มงานแปลและล่าม กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการล่าม รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีข้าราชการตำรว
อ่านต่อ
ฝึกอบรมในหัวข้อ Home Team Academy-Federal Law Enforcement Training Centres (HTA - FLETC)
 • 25 July 2018 14:20
 • 405
 • 0
ฝึกอบรมในหัวข้อ Home Team Academy-Federal Law Enforcement Training Centres (HTA - FLETC) International Programme on Crisis Leadership โดย ความร่วมมือระหว่าง Home Team Academy ของกระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูติสหรัฐฯ ระหว่างวันท
อ่านต่อ
พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานตำรวจเนเธอร์แลนด์ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
 • 19 July 2018 13:50
 • 419
 • 0
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.30 น. พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค3) พร้อมด้วย ผู้แทนจาก บช.น., ก., ส., สตม., ทท. รวมทั้งข้าราชการตำรวจ ตท. นำโดย พ.ต.อ.สุระพันธ์ฯ รอง ผบก.ตท. พร้อม ฝ.สนธิสัญญาฯ ฝ.พิธีการ ฝอ. ปล. และ จนท.ตท.ทุกฝ่าย ร่วมใ
อ่านต่อ
โครงการอบรมเทคนิคการล่าม รุ่นที่ 3/2561
 • 16 July 2018 12:28
 • 787
 • 0
กลุ่มงานแปลและล่าม กองการต่างประเทศ จัดโครงการอบรมเทคนิคการล่าม รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้นำข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานต่าง
อ่านต่อ
ประชุม The 10th International Symposium on Theft of and Illicit Traffic in Works of Art, Cultural Property and Antiquities
 • 13 July 2018 16:46
 • 301
 • 0
ประชุม The 10th International Symposium on Theft of and Illicit Traffic in Works of Art, Cultural Property and Antiquities ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 – 19 ต.ค. 61 เอกสารแนบ Enrollment form  
อ่านต่อ
คณะตำรวจตระเวนชายแดน สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ ตร.
 • 12 July 2018 16:39
 • 647
 • 0
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับและรับรอง พ.ต.อ.พิเศษ ตง ฮาย ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เพื่อเข้าเยี่
อ่านต่อ
การเสนอชื่อบุคลากรยืมตัวเพื่อเข้าร่วม Standby Team of Senior Mediation Advisers
 • 12 July 2018 13:20
 • 393
 • 0
UN ขอให้รัฐสมาชิกพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วม Standby Team of Senior Mediation Advisers ของ Department of Political Affairs (DPA) เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 รายละเอียดปะหน้า+อนุมัติตร. https://drive.
อ่านต่อ
สหประชาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะบุคลากรยืมตัว
 • 12 July 2018 13:10
 • 588
 • 0
ฝ่ายปฏิบัติการรักษาสันติภาพ สหประชาชาติ (Department of Peacekeeping Operation) ขอให้รัฐสมาชิกพิจารณาเสนอชืื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นบุคลากรยืมตัวใน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง Police Chief of Staff (P-5) ของภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน รายละเอีย
อ่านต่อ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสสำหรับการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ประจำปี 2561
 • 12 July 2018 12:07
 • 319
 • 0
โครงการฝึกอบรมภาษาฝรั่งเศสให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ประจำปี 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 จำนวน 150 ชั่วโมง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ ประมาณ 25 นาย ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส   เอกสารแนบ http
อ่านต่อ
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร The 44th International Senior Police Officer's Command Course
 • 28 June 2018 17:25
 • 363
 • 0
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร The 44th International Senior Police Officer's Command Courseดาวน์โหลดเอกสารแนบ
อ่านต่อ
แจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการตำรวจที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ ( IPO )
 • 28 June 2018 13:32
 • 435
 • 0
แจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการตำรวจที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ ( IPO )ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
อ่านต่อ
ฝึกอบรม “The Advanced Course for Senior Officers for selected Asia Pacific Countries” ครั้งที่ 7
 • 28 June 2018 12:30
 • 247
 • 0
ฝึกอบรมในหัวข้อ“The Advanced Course for Senior Officers for selected Asia Pacific Countries” ครั้งที่ 7 โดย Centre for Studies on National Defense (CESEDEN) ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๖ ต.ค. ๖๑ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน  (เอกสารแนบ) ข้อ
อ่านต่อ
ทุนฝึกอบรมภาษาจีนสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐรุ่นที่ 3 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 15 June 2018 16:13
 • 920
 • 0
ทุนฝึกอบรมภาษาจีนสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐรุ่นที่ 3  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 2 ดาวน์โหลดเอกสาร 3 ดาวน์โหลดเอกสาร 4
อ่านต่อ
ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 14
 • 11 June 2018 17:38
 • 796
 • 0
  ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 14 DOWNLOAD หนังสือเวียน DOWNLOAD หนังสือแจ้งรายชื่อ  
อ่านต่อ
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ALETS Session 2)
 • 30 May 2018 17:18
 • 2510
 • 0
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 150 นายจะต้องมารายงานตัว ในอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 2561 เวลา 08.00 น. ณ อาคารประสารราชกิจ สามพรานภิรมย์ รร.นรต.  การแต่งกาย เครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกากีแขนยาว สีกากีพระราชทาน (สนว.01) ทรงผม ตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยการป
อ่านต่อ