การขยายระยะเวลาฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 21 มิถุนายน 2019 11:55
 • 278
 • 0
เรียน ผบช. และ ผบก.หน่วยขึ้นตรง สง.ผบ.ตร. ทุกหน่วย หนังสือแจ้งหน่วยเรื่องการขยายระยะเวลา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
รามนามศิษย์เก่า FBINA
 • 13 พฤษภาคม 2019 10:18
 • 365
 • 0
Name Session Status พล.ต.อ.เสริม จารุรัตน์  070  เกษียณอายุ  พล.ต.ท.นิยม กาญจนวัฒน์  072  เกษียณอายุ  พล.ต.ต.แวน สุขวัจน์  072  เกษียณอายุ  พล.ต.ต.โกศล ลิมปิชาติ  07
อ่านต่อ
ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (รุ่นที่ 15)
 • 2 เมษายน 2019 11:23
 • 1416
 • 0
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้ารับทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 15 โดยให้แจ้งรายชื่อมายังตท. หรือสแกนเป็นไฟล์ PDF อย่างชัดเจน ส่งมาทางอีเมล์ intercorp.rtp@gmail.com ภายในวันที่ 24 เม.ย. 2562  
อ่านต่อ
สำรวจรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติประจำปี 2562
 • 25 มีนาคม 2019 15:41
 • 1268
 • 0
สำรวจรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติประจำปี 2562โดยให้ผู้สมัครส่งเอกสารพร้อมลงนามให้เรียบร้อยสแกนส่งมายัง un.rtp54@gmail.com ภายในวันพุธที่ 10 เม.ย. 62ดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านต่อ
แบบฟอร์ม EASP
 • 25 มีนาคม 2019 13:01
 • 402
 • 0
แบบฟอร์ม EASP
อ่านต่อ
หลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ALETs Session 3)
 • 18 มีนาคม 2019 12:17
 • 729
 • 0
แจ้งเวียนหลักสูตร ALETS Session 3 รายละเอียดหลักสูตร ALETS 3 โดยสังเขป ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม คำยินยอมของผู้บังคับบัญชา (ALETS 3)
อ่านต่อ
ทุน ป.โท ณ มหาวิทยาลัยตำรวจกลาง ไต้หวัน
 • 28 กุมภาพันธ์ 2019 13:55
 • 832
 • 0
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย แจ้งมอบทุนป.โท แก่ข้าราชการตำรวจไทย จำนวน 6 นาย เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยตำรวจกลาง ไต้หวัน โดยให้ ตร. แจ้งชื่อภายในวันที่ 14 มี.ค. 62   ปะหน้าแจ้งเวียน https://drive.google.com/file/d
อ่านต่อ
สำนักงานตำรวจสหพันธ์รัฐออสเตรเลียจัดการฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นต้นและขั้นสูง
 • 31 มกราคม 2019 15:04
 • 481
 • 0
เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นต้น (Basic Criminal Intelligence Course) ระหว่างวันที่ 12 – 14 ก.พ.62  และ การฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นสูง (Advanced Criminal Intelligent Course) ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.
อ่านต่อ
การฝึกอบรม Improving the Capacity of Law Enforcement Officers to Address the Needs of Women and Girls in Cross-Border Situations
 • 24 มกราคม 2019 11:09
 • 225
 • 0
เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สังกัด บช.ก. บช.ตชด. สยศ.ตร. และ ตท. ที่ทำห้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและบริหารจัดการชายแดน เข้าร่วมการฝึกอบรม Improving the Capacity of Law Enforcement Officers to Address the Needs of Women ang Girls in Cross-Border Situation
อ่านต่อ
อนุมัติหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลรุ่นที่ 3 (Advanced Law Enforcement Training Seminar : ALETS Session 3)
 • 22 มกราคม 2019 10:20
 • 322
 • 0
หลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลรุ่นที่ 3 (Advanced Law Enforcement Training Seminar : ALETS Session 3)ดาวน์โหลดเอกสารแนบ : อนุมัติ ผบ.ตร. ให้จัดฝึกอบรม ALETS Session 3  โครงการ ALETS Session 1  โครงการ
อ่านต่อ
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 • 15 มกราคม 2019 13:44
 • 374
 • 0
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอผู้บังคับบัญชา ตท. ใน ฐานะฝ่ายอำนวยการด้านการต่างประเทศของ ตร. จึงขอทราบรายละเอียดข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ เกี่ยวกับการอนุมัติให้ข้าราชการตำรวจเดินทางไปประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ
อ่านต่อ
สหประชาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะบุคลากรยืมตัวใน Department of Peacekeeping Operation และ Department of Field Support
 • 14 มกราคม 2019 14:18
 • 650
 • 0
แจ้งเวียนสั่งการ ตร. ลง 14 ธ.ค. 61 (เอกสารแนบ 1) หนังสือจากกรมองค์การระหว่างประเทศ (เอกสารแนบ 2) Job Title : Conduct and Discipline Officer (Police), P-4 (เอกสารแนบ 3) Job Title : Police Reform Officer, P-3 (เอกสารแนบ 4) Job Title : Training Off
อ่านต่อ
การฝึกอบรมฝ่ายอำนวยการของสหประชาชาติ ประจำปี 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
 • 20 ธันวาคม 2018 15:51
 • 296
 • 0
เชิญข้าราชการตำรวจไทยที่มีแผนจะเข้าปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ที่มียศตั้งแต่ ร.ต.อ. - พ.ต.ท. จำนวน 8 ราย เข้าร่วมการฝึกอบรมฝ่ายอำนวยการของสหประชาชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 23 ม.ค. 62 ณ อาคารศูนย์สันติภาพจอมทัพไทย 60 ปี กองบัญชา
อ่านต่อ
สอบถามความสมัครใจการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐซูดานใต้
 • 30 พฤศจิกายน 2018 15:39
 • 729
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสาร แจ้งเวียนสั่งการ ตร. ลง 30 พ.ย. 61 ท้ายหนังสือ ตท (เอกสารแนบ 1) อนุมัติ ตร. ลง 9 พ.ค. 61 ท้ายหนังสือ   (เอกสารแนบ 2) อนุมัติ ตร. ลง 20 มิ.ย. 61 ท้ายหนังสื (เอกสารแนบ 3) บัญชีรายชื่อตำรวจผู้สมัครใจทด (เอกสารแนบ 4) สถานภา
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการสมัครบุคลากรยืมตัว P-4 (UNAMID)
 • 17 ตุลาคม 2018 16:02
 • 423
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสาร  Employment Employment 2 Personal UNAMID
อ่านต่อ
อบรม International Workshop on Integrating Nuclear Security Applications in Major Urban Areas
 • 30 สิงหาคม 2018 16:00
 • 283
 • 0
ฝึกอบรมในหัวข้อ International Workshop on Integrating Nuclear Security Applications in Major Urban Areas ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ระหว่างวันที่ 6 – 8 พ.ย. 61  https://drive.google.com/open?id=1a4Wf5blVMVuOzV5L_RlBEt5sUrutD_Q
อ่านต่อ
การประชุม Meeting on Police Training within the Strategic Guidance Framework for the International Police Peacekeeping ณ เมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์
 • 24 สิงหาคม 2018 16:02
 • 214
 • 0
เชิญข้าราชการตำรวจที่เคยผ่านภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุม Meeting on Police Training within the Strategic Guidance Framework for the International Police Peacekeeping ในวันที่ 30 ก.ย.61 ณ โรงแรม Crowne Plaza Hotel เมืองโอ๊คแลนด์
อ่านต่อ
การประชุม The 4th Lianyungang Forum (NELB-ILEC) ณ เมืองเหลียนหยุนกั่ง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 23 สิงหาคม 2018 15:44
 • 206
 • 0
สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเชิญข้าราชการตำรวจจำนวน 3 ราย เข้าร่วมประชุม The 4th Lianyungang Forum (NELB-ILEC) ณ เมืองเหลียนหยุนกั่ง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย. 61 โดยผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตน
อ่านต่อ
ประชุม The 3rd China-ASEAN Forum on Policing Studies 2018
 • 15 สิงหาคม 2018 13:44
 • 169
 • 0
ประชุม The 3rd China-ASEAN Forum on Policing Studies 2018 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 – 22 ก.ย. 61  รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1M4vXRKp5guixBXRXyjlM1OJ9QL3gjGmr  
อ่านต่อ
อบรมหลักสูตร Community Policing Strategies Evolving from the Koban System of Japan and the Neighbourhood Police Centre System of Singapore ภายใต้ Japan - Singapore Partnership Programme for 21st Century ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • 14 สิงหาคม 2018 10:37
 • 235
 • 0
อบรมหลักสูตร Community Policing Strategies Evolving from the Koban System of Japan and the Neighbourhood Police Centre System of Singapore ภายใต้ Japan - Singapore Partnership Programme for 21st Century ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 11 - 16 ต.ค.
อ่านต่อ
ฝึกอบรมในหัวข้อ Home Team Academy-Federal Law Enforcement Training Centres (HTA - FLETC)
 • 25 กรกฎาคม 2018 14:20
 • 256
 • 0
ฝึกอบรมในหัวข้อ Home Team Academy-Federal Law Enforcement Training Centres (HTA - FLETC) International Programme on Crisis Leadership โดย ความร่วมมือระหว่าง Home Team Academy ของกระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูติสหรัฐฯ ระหว่างวันท
อ่านต่อ
ประชุม The 10th International Symposium on Theft of and Illicit Traffic in Works of Art, Cultural Property and Antiquities
 • 13 กรกฎาคม 2018 16:46
 • 182
 • 0
ประชุม The 10th International Symposium on Theft of and Illicit Traffic in Works of Art, Cultural Property and Antiquities ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 – 19 ต.ค. 61 เอกสารแนบ Enrollment form  
อ่านต่อ
การเสนอชื่อบุคลากรยืมตัวเพื่อเข้าร่วม Standby Team of Senior Mediation Advisers
 • 12 กรกฎาคม 2018 13:20
 • 278
 • 0
UN ขอให้รัฐสมาชิกพิจารณาเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้าร่วม Standby Team of Senior Mediation Advisers ของ Department of Political Affairs (DPA) เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคม 2562 รายละเอียดปะหน้า+อนุมัติตร. https://drive.
อ่านต่อ
สหประชาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะบุคลากรยืมตัว
 • 12 กรกฎาคม 2018 13:10
 • 358
 • 0
ฝ่ายปฏิบัติการรักษาสันติภาพ สหประชาชาติ (Department of Peacekeeping Operation) ขอให้รัฐสมาชิกพิจารณาเสนอชืื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นบุคลากรยืมตัวใน 2 ตำแหน่ง 1. ตำแหน่ง Police Chief of Staff (P-5) ของภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน รายละเอีย
อ่านต่อ
โครงการพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสสำหรับการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ประจำปี 2561
 • 12 กรกฎาคม 2018 12:07
 • 206
 • 0
โครงการฝึกอบรมภาษาฝรั่งเศสให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ประจำปี 2561 ในช่วงระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 จำนวน 150 ชั่วโมง สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ ประมาณ 25 นาย ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศส   เอกสารแนบ http
อ่านต่อ
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร The 44th International Senior Police Officer's Command Course
 • 28 มิถุนายน 2018 17:25
 • 216
 • 0
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร The 44th International Senior Police Officer's Command Courseดาวน์โหลดเอกสารแนบ
อ่านต่อ
แจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการตำรวจที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ ( IPO )
 • 28 มิถุนายน 2018 13:32
 • 301
 • 0
แจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการตำรวจที่จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ ( IPO )ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
อ่านต่อ
ฝึกอบรม “The Advanced Course for Senior Officers for selected Asia Pacific Countries” ครั้งที่ 7
 • 28 มิถุนายน 2018 12:30
 • 140
 • 0
ฝึกอบรมในหัวข้อ“The Advanced Course for Senior Officers for selected Asia Pacific Countries” ครั้งที่ 7 โดย Centre for Studies on National Defense (CESEDEN) ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๖ ต.ค. ๖๑ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน  (เอกสารแนบ) ข้อ
อ่านต่อ
ทุนฝึกอบรมภาษาจีนสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐรุ่นที่ 3 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 15 มิถุนายน 2018 16:13
 • 730
 • 0
ทุนฝึกอบรมภาษาจีนสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐรุ่นที่ 3  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 2 ดาวน์โหลดเอกสาร 3 ดาวน์โหลดเอกสาร 4
อ่านต่อ
ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 14
 • 11 มิถุนายน 2018 17:38
 • 572
 • 0
  ประกาศรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 14 DOWNLOAD หนังสือเวียน DOWNLOAD หนังสือแจ้งรายชื่อ  
อ่านต่อ