เรียน ผบช. และ ผบก.หน่วยขึ้นตรง สง.ผบ.ตร. ทุกหน่วย

หนังสือแจ้งหน่วยเรื่องการขยายระยะเวลา

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง