รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้ารับทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 15

โดยให้แจ้งรายชื่อมายังตท. หรือสแกนเป็นไฟล์ PDF อย่างชัดเจน ส่งมาทางอีเมล์ intercorp.rtp@gmail.com ภายในวันที่ 24 เม.ย. 2562

 

ปะหน้าแจ้งเวียน

รายละเอียดทุนเซียะเหมิน รุ่นที่ 15

แบบฟอร์มขอรับทุน