สำรวจรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติประจำปี 2562

โดยให้ผู้สมัครส่งเอกสารพร้อมลงนามให้เรียบร้อยสแกนส่งมายัง un.rtp54@gmail.com ภายในวันพุธที่ 10 เม.ย. 62

ดาวน์โหลดเอกสาร