สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย แจ้งมอบทุนป.โท แก่ข้าราชการตำรวจไทย จำนวน 6 นาย เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยตำรวจกลาง ไต้หวัน โดยให้ ตร. แจ้งชื่อภายในวันที่ 14 มี.ค. 62

 

ปะหน้าแจ้งเวียน

https://drive.google.com/file/d/1mQPKxiBFAZJXAj0KjhZpSkszvhIIdzUk/view?usp=sharing

 

ประมวล

https://drive.google.com/file/d/1C0K5OOep4-mhBKQDH0N8BOc753mtqSfb/view?usp=sharing

 

รายละเอียดทุนเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1q8CHErUbyHPsRrIG_Smf56DB3KtxRHCe/view?usp=sharing

 

ทั้งนี้สามารถประสานการปฏิบัติโดยตรงได้ที่ ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง ปัณฑิตา ไชยลังการณ์ รอง สว.ฝ.ความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ ตท.