เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สังกัด บช.ก. บช.ตชด. สยศ.ตร. และ ตท. ที่ทำห้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมและบริหารจัดการชายแดน เข้าร่วมการฝึกอบรม Improving the Capacity of Law Enforcement Officers to Address the Needs of Women ang Girls in Cross-Border Situations ณ กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 25-29 มี.ค. 62 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

รายละเอียดการฝึกอบรมและตารางเรียน

https://drive.google.com/file/d/1BlZkXDra5QJtWxJ25vEw1JJkq_PJ_bn8/view?usp=sharing

 

Registration Form

https://drive.google.com/file/d/1AQ2b_M41GwdNzdX9FbtAdLgyBD1WER8I/view?usp=sharing