หลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลรุ่นที่ 3 (Advanced Law Enforcement Training Seminar : ALETS Session 3)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

อนุมัติ ผบ.ตร. ให้จัดฝึกอบรม ALETS Session 3 

โครงการ ALETS Session 1 

โครงการ ALETS Session 2 

คณะทำงาน ALETS Session 2