ประชุม The 3rd China-ASEAN Forum on Policing Studies 2018 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17 – 22 ก.ย. 61 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://drive.google.com/open?id=1M4vXRKp5guixBXRXyjlM1OJ9QL3gjGmr