กลุ่มงานแปลและล่าม กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการล่าม รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานต่างๆ เช่น กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ กองบังคับการตำรวจทางหลวง และกองการต่างประเทศ เข้าร่วม

สำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมเพื่อนำข้าราชการตำรวจที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษจากหน่วยงานต่างๆ มาเพิ่มพูนทักษะการเป็นล่ามให้กับผู้บังคับบัญชาและผู้เสียหายที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงคำศัพท์ที่ใช้ในวงการตำรวจ (มูลฐานการกระทำความผิดต่างๆ) การฝึกจดบันทึกเวลาปฏิบัติหน้าที่เป็นล่าม การแปลข่าวต่างประเทศ รวมถึงฝึกปฏิบัติการเป็นล่ามให้กับพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายด้วยการใช้สถานการณ์จำลอง

โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษและการเป็นล่าม ดังต่อไปนี้

1. คุณสุรสา คล้ายอักษร ผู้ก่อตั้งและ PR Director บริษัท แอร์รี่ส์ จำกัด ในหัวข้อ "How to be a good interpreter" และ  "Police Vocabulary and Pronunciation" (ร่วมกับ พ.ต.ท.บัณฑิต สุวรรณสุทธิ รอง ผกก.ฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย ตท.) 

2. ดร.ดวงทิพย์ สุรินทาธิป นายกก่อตั้งและกิตติมศักดิ์สมาคมล่ามการประชุมไทย ในหัวข้อ "การฝึกปฏิบัติล่ามพูดตาม" และการฝึกปฏิบัติการเป็นล่ามให้พนักงานสอบสวนและผู้เสียหาย

"กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขอขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมมา ณ โอกาสนี้"