กลุ่มงานแปลและล่าม กองการต่างประเทศ จัดโครงการอบรมเทคนิคการล่าม รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้นำข้าราชการตำรวจจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงข้าราชการตำรวจในสังกัดกองการต่างประเทศเข้าฝึกอบรม โดยได้มีการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้วิดีโอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ข่าวต่างประเทศ และการแสดงบทบาทเป็นล่ามผู้เสียหายในคดีอาญา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความคุ้นเคยเวลาปฏิบัติหน้าที่ 

 

การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษและการเป็นล่าม ดังนี้

1. คุณ Martina Sprangers กรรมการผู้จัดการบริษัท คาบกิ่งมะกอก จำกัด บรรยายในหัวข้อ "ประเทศไทย 4.0 ตำรวจไทย หัวใจบริการ พูดภาษอังกฤษอย่างง่ายดาย สนุกสนาน สร้างความมั่นใจด้วยจังหวะ" และ "My Vocabulary Package"

 

2. ดร.ดวงทิพย์ สุรินทาธิป นายกก่อตั้งและกิตติมศักดิ์สมาคมล่ามการประชุมไทย บรรยายให้หัวข้อ "การฝึกปฏิบัติล่ามพูดตาม" และการฝึกภาคปฏิบัติการเป็นล่ามผู้เสียหาย