แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ
 • 16 February 2021 14:16
 • 82
 • 0
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
อ่านต่อ
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.....(ที่ ผ่านการตรวจของ สคก.)
 • 10 February 2021 14:42
 • 89
 • 0
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ... สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
อ่านต่อ
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.....(ที่ ผ่านการตรวจของ สคก.)
 • 10 February 2021 14:36
 • 74
 • 0
ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ...(ที่ผ่านการตรวจของ สคก.) เรียงตามมาตรา สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
อ่านต่อ
Deputy Police Commission D1
 • 16 October 2020 14:57
 • 415
 • 0
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
การฝึกอบรมหลักสูตร การปกป้องสิ่งแวดล้อมในปฏิบัติการรักษาสินติภาพ
 • 21 July 2020 14:05
 • 512
 • 0
 การฝึกอบรมหลักสูตร การปกป้องสิ่งแวดล้อมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Environmental Protection in Peace Operations) ระหว่างวันที่ 9-20 พ.ย.63 ณ เมือง Vicenza ณ สาธารณรัฐอิตาลี     ฝึกอบรม การปกป้องสิ่งแวดล้อมในปฏิบัติการรักษาสันติภ
อ่านต่อ
ฝึกอบรม ประเทศปากีสถาน จำนวน 5 หลักสูตร
 • 17 January 2020 09:49
 • 945
 • 0
กำหนดส่งภายในวันที่ 17 ก.พ.63  หากส่งภายหลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
CTED
 • 6 January 2020 17:42
 • 521
 • 0
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
การขยายระยะเวลาฝึกอบรมหลักสูตรภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 21 June 2019 11:55
 • 941
 • 0
เรียน ผบช. และ ผบก.หน่วยขึ้นตรง สง.ผบ.ตร. ทุกหน่วย หนังสือแจ้งหน่วยเรื่องการขยายระยะเวลา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
รามนามศิษย์เก่า FBINA
 • 13 May 2019 10:18
 • 2266
 • 0
Name Session Status พล.ต.อ.เสริม จารุรัตน์  070  เกษียณอายุ  พล.ต.ท.นิยม กาญจนวัฒน์  072  เกษียณอายุ  พล.ต.ต.แวน สุขวัจน์  072  เกษียณอายุ  พล.ต.ต.โกศล ลิมปิชาติ  07
อ่านต่อ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม เยี่ยมคารวะ ตร.
 • 10 April 2019 15:13
 • 476
 • 0
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 15.45 น. พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับและรับรอง พล.ต.เหงียน วาน ทัน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะเวียดนาม และคณะ เพื่อเข
อ่านต่อ
ทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน (รุ่นที่ 15)
 • 2 April 2019 11:23
 • 2199
 • 0
รับสมัครข้าราชการตำรวจเข้ารับทุนฝึกอบรมภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 15 โดยให้แจ้งรายชื่อมายังตท. หรือสแกนเป็นไฟล์ PDF อย่างชัดเจน ส่งมาทางอีเมล์ intercorp.rtp@gmail.com ภายในวันที่ 24 เม.ย. 2562  
อ่านต่อ
สำรวจรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติประจำปี 2562
 • 25 March 2019 15:41
 • 1766
 • 0
สำรวจรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีความประสงค์เข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติประจำปี 2562โดยให้ผู้สมัครส่งเอกสารพร้อมลงนามให้เรียบร้อยสแกนส่งมายัง un.rtp54@gmail.com ภายในวันพุธที่ 10 เม.ย. 62ดาวน์โหลดเอกสาร
อ่านต่อ
แบบฟอร์ม EASP
 • 25 March 2019 13:01
 • 711
 • 0
แบบฟอร์ม EASP
อ่านต่อ
หลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านการสืบสวนให้มีประสิทธิภาพในระดับสากลของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ALETs Session 3)
 • 18 March 2019 12:17
 • 1334
 • 0
แจ้งเวียนหลักสูตร ALETS Session 3 รายละเอียดหลักสูตร ALETS 3 โดยสังเขป ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม คำยินยอมของผู้บังคับบัญชา (ALETS 3)
อ่านต่อ
สำนักงานตำรวจสหพันธ์รัฐออสเตรเลียจัดการฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นต้นและขั้นสูง
 • 31 January 2019 15:04
 • 859
 • 0
เชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นต้น (Basic Criminal Intelligence Course) ระหว่างวันที่ 12 – 14 ก.พ.62  และ การฝึกอบรมหลักสูตรข่าวกรองทางอาญาขั้นสูง (Advanced Criminal Intelligent Course) ระหว่างวันที่ 25 ก.พ.
อ่านต่อ