ทุนสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 6 - 26 ต.ค.64
 • 26 August 2021 11:01
 • 189
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง    
อ่านต่อ
หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 5
 • 25 August 2021 15:55
 • 836
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
อ่านต่อ
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Promotion of Networking among ASEAN Countries on ANTI-TRAFFICKING in Persons
 • 24 August 2021 11:55
 • 170
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Treatment of Offenders (Focus on Prison, Probation and Parole)
 • 24 August 2021 11:53
 • 338
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  
อ่านต่อ
สมัครตำแหน่ง UN POLICE OFFICER, P4 สมัครด้วยต้นเอง
 • 1 July 2021 12:53
 • 589
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
บุคลากรยืมตัว สาธารณรัฐอิตาลี (8 ก.ย.64)
 • 1 July 2021 12:52
 • 350
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
กองทุน Elsie Initiative Fund for Uniformed Women in Peace Operations(EIF)
 • 10 June 2021 15:26
 • 292
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
เพิ่มเติมชื่อหน่วยงานภาษาอังกฤษ บช.สอท.
 • 1 June 2021 13:33
 • 369
 • 0
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๔ งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๖๔ Download PDF
อ่านต่อ
รับสมัครบุคลากรยืมตัว ณ สาธารณรัฐอิรัก
 • 17 May 2021 13:22
 • 363
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
INTERPOL Global Threat Assessment Questionnair
 • 14 May 2021 09:33
 • 374
 • 0
INTERPOL Global Threat Assessment Questionnair
อ่านต่อ
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่ในตำแหน่ง Police Chief of Operations P-4 ในภารกิจ UNMISS
 • 13 May 2021 15:27
 • 462
 • 0
ส่งเอกสารมาทางอีเมล UN.RTP54@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 18 มิ.ย.64ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • 12 May 2021 22:05
 • 125
 • 0
ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ่านต่อ
Announcement of Foreign Affairs Division, Royal Thai Police Subject: Foreign Affairs Division, Royal Thai Police's aims for preventing corruption
 • 12 May 2021 22:02
 • 98
 • 0
Announcement of Foreign Affairs Division, Royal Thai Police Subject: Foreign Affairs Division, Royal Thai Police's aims for preventing corruption
อ่านต่อ
ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • 12 May 2021 21:54
 • 91
 • 0
ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อ่านต่อ
Announcement of Foreign Affairs Division, Royal Thai Police Subject: Honest intentions in the administration of Foreign Affairs Division, Royal Thai Police
 • 12 May 2021 21:49
 • 73
 • 0
Announcement of Foreign Affairs Division, Royal Thai Police Subject: Honest intention in the administration of Foreign Affairs Division, Royal Thai Police
อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • 29 April 2021 10:51
 • 142
 • 0
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564      
อ่านต่อ
ทุนอิตาลี หล้กสูตร Protection of civilians
 • 5 April 2021 14:12
 • 394
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
ทุนอิตาลี หล้กสูตร Protection of civilians
 • 5 April 2021 14:12
 • 196
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
เจ้าหน้าที่ประสานงานตำรวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าเยี่ยมคารวะ ตร.
 • 15 March 2021 13:33
 • 400
 • 0
วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายโยเซฟ ฮืนน์ พร้อมด้วย นายเยนส์ มิททั่ก และนางมาริสา แสงมิตร เจ้าหน้าที่ประสานงานตำรวจสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จตช./ผอ.ศปชก.ตร. ณ ห้องรับรอง 1 อาคาร 1 ชั้น 1 ตร
อ่านต่อ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ
 • 16 February 2021 14:16
 • 238
 • 0
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
อ่านต่อ