ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลง 13 ก.ย.64

ดาวน์โหลด ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลง 13 ก.ย.64

 

1. โครงการปรับปรุงสถานที่ทำการ ตท.(บริเวณ ชั้น 9 และ ชั้น 10) ตท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาติขององค์การตำรวจสากล ณ-24/7 ตท.
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร