15th Head of NCB Conference

15th Head of NCB Conference

 
พล.ต.ต.ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์ ผบก.ตท. พ.ต.อ.หญิง.มธุรส แสวงบุญ ผกก.ฝอ.ตท. พ.ต.ท.มนต์ชัย มาลัย รอง ผกก.ฝ.ภูมิภาค1 และ ร.ต.ท.หญิง ปัณฑิตา ไชยลังการณ์ รอง สว.ฝ.ความร่วมมือฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่หัวหน้าตำรวจสากลประจำปี 2019 (15th Annual Heads of NCB Conference) ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 9 - 11 เม.ย.62 และได้นำเสนอถึงความคืบหน้าการดำเนินการให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลตำรวจสากลบางส่วนได้สามารถดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Impactful NCB: Extending Immigration Bureau Direct Access to INTERPOL Databases