ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เจตจำนงค์สุจริตในการบริหารงานกองการต่างประเทศ