(ปักหมุด) แนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ตร.

SOP จัดทำความตกลงระหว่างประเทศ (4 ม.ค.64) >>> Download

ประมวลแนวทางการจัดทำ MOU >>> Download

ขั้นตอนการจัดทำ MOU >>> Download

MOU ตร.ไทย ร่างมาตรฐาน >>> Download

การติดต่อทำความตกลงกับต่างประเทศฯ >>> Download