(ปักหมุด)(10 พ.ย.63) ความตกลง ตร.กับ ตร.ต่างประเทศ