(ปักหมุด) บัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

หัวข้อเรื่อง  
  • ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54      งานสารบรรณ พ.ศ.2556 (ฉบับสมบูรณ์ 14 ส.ค.2558) 
 -Download-
  • บัญชีป้ายบริการของสถานีตำรวจ (ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ) 
-Download-