ทุนสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ 6 - 26 ต.ค.64
 • 26 August 2021
 • 189
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง    
อ่านต่อ
หลักสูตร Sirindhorn Center for Geo-Informatics (SCGI) Master Program รุ่นที่ 5
 • 25 August 2021
 • 836
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
อ่านต่อ
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Promotion of Networking among ASEAN Countries on ANTI-TRAFFICKING in Persons
 • 24 August 2021
 • 170
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Treatment of Offenders (Focus on Prison, Probation and Parole)
 • 24 August 2021
 • 338
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม  
อ่านต่อ
สมัครตำแหน่ง UN POLICE OFFICER, P4 สมัครด้วยต้นเอง
 • 1 July 2021
 • 589
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
บุคลากรยืมตัว สาธารณรัฐอิตาลี (8 ก.ย.64)
 • 1 July 2021
 • 350
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
ระเบียบการขออนุมัติลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ
 • 29 Jul 2021
 • 184
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง01 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน...
อ่านต่อ
ประวัติและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • 30 Jan 2019
 • 1851
 • 0
ภาษาไทย - Thai ภาษาอังกฤษ - English   ภาษาจีน - Chinese   ภาษาเวียดนาม - Vietnamese   &nbs...
อ่านต่อ
คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหาเป็นภาษาต่างประเทศ
 • 6 Mar 2018
 • 5385
 • 0
    คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (The Rights of Accused, the Royal Thai Police)...
อ่านต่อ
(ปักหมุด) แนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ตร.
 • 24 Jan 2018
 • 2670
 • 0
SOP จัดทำความตกลงระหว่างประเทศ (4 ม.ค.64) >>> Download ประมวลแนวทางการจัดทำ MOU >>> Download ขั้นตอน...
อ่านต่อ
(ปักหมุด)(10 พ.ย.63) ความตกลง ตร.กับ ตร.ต่างประเทศ
 • 8 Jan 2018
 • 1714
 • 0
ความตกลง ตร.กับ ตร.ต่างประเทศ รายชื่อความตกลงของ ตร. (ลงนามแล้ว) 10 พ.ย.63 รายชื่อความตกลง ตร.ระหว่างดำเนินการ 10 พ.ย....
อ่านต่อ
(ปักหมุด) บัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห...
 • 15 Dec 2017
 • 12475
 • 0
  หัวข้อเรื่อง   ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษ...
อ่านต่อ
(ปักหมุด) (อัพเดต ต.ค.62) รายชื่อประเทศที่มีสนธิสัญญาฯ กับประเทศไทย
 • 15 Dec 2017
 • 2030
 • 0
รายชื่อประเทศที่มีสนธิสัญญาฯ กับประเทศไทย Download  
อ่านต่อ
(ปักหมุด) ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ พ.ศ.2560-2561
 • 15 Dec 2017
 • 2047
 • 0
ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ พ.ศ.2560-2561 Download  
อ่านต่อ
ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด...
 • 14 Sep 2021
 • 7
 • 0
ดาวน์โหลด ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลง 13...
อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ...
 • 27 Jul 2021
 • 75
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(11,235) ซื้อของที่ระลึกเพื่อใช้ในกิจการทางการทูต จ้างซ่อมบำร...
อ่านต่อ
สิทธมนุษยชนที่ควรทราบ
 • 8 Jun 2021
 • 221
 • 0
1. สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน >>> Download 2.พัฒนาการของสิทธิมนุษยชนสากล part1 >>> ...
อ่านต่อ
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 151 รายการ
 • 29 Apr 2021
 • 315
 • 0
ขายทอดตลอดพัสดุชำรุด จำนวน 151 รายการ  
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด