ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจเดินทางไปราชการต่างประเทศ
 • 15 มกราคม 2019
 • 37
 • 0
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอผู้บังคับบัญชา ตท. ใน ฐานะฝ่ายอำนวยการด้านการต่างประเทศของ ตร. จึงขอทราบรายละเอียดข้อมูลย้...
อ่านต่อ
สหประชาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำรวจในฐานะบุคลากรยืมตัวใน Department of Peacekeeping Operation และ Department of Field Support
 • 14 มกราคม 2019
 • 70
 • 0
แจ้งเวียนสั่งการ ตร. ลง 14 ธ.ค. 61 (เอกสารแนบ 1) หนังสือจากกรมองค์การระหว่างประเทศ (เอกสารแนบ 2) Job Title : Conduct...
อ่านต่อ
การฝึกอบรมฝ่ายอำนวยการของสหประชาชาติ ประจำปี 2562 ณ กองบัญชาการกองทัพไทย
 • 20 ธันวาคม 2018
 • 114
 • 0
เชิญข้าราชการตำรวจไทยที่มีแผนจะเข้าปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ที่มียศตั้งแต่ ร.ต.อ. - พ.ต.ท. จำนวน 8 ราย เ...
อ่านต่อ
สอบถามความสมัครใจการเข้าร่วมปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐซูดานใต้
 • 30 พฤศจิกายน 2018
 • 403
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสาร แจ้งเวียนสั่งการ ตร. ลง 30 พ.ย. 61 ท้ายหนังสือ ตท (เอกสารแนบ 1) อนุมัติ ตร. ลง 9 พ.ค. 61 ท้ายหนังสือ&n...
อ่านต่อ
เอกสารประกอบการสมัครบุคลากรยืมตัว P-4 (UNAMID)
 • 17 ตุลาคม 2018
 • 231
 • 0
ดาวน์โหลดเอกสาร  Employment Employment 2 Personal UNAMID
อ่านต่อ
อบรม International Workshop on Integrating Nuclear Security Applications in Major Urban Areas
 • 30 สิงหาคม 2018
 • 227
 • 0
ฝึกอบรมในหัวข้อ International Workshop on Integrating Nuclear Security Applications in Major Urban Areas ณ กรุงบัวโนสไอเ...
อ่านต่อ
การประชุม Meeting on Police Training within the Strategic Guidance Framework for the International Police Peacekeeping ณ เมืองโอ๊คแลนด์ นิวซีแลนด์
 • 24 สิงหาคม 2018
 • 157
 • 0
เชิญข้าราชการตำรวจที่เคยผ่านภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติเข้าร่วมการประชุม Meeting on Police Training within the Str...
อ่านต่อ
การประชุม The 4th Lianyungang Forum (NELB-ILEC) ณ เมืองเหลียนหยุนกั่ง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • 23 สิงหาคม 2018
 • 133
 • 0
สาธารณรัฐประชาชนจีน ขอเชิญข้าราชการตำรวจจำนวน 3 ราย เข้าร่วมประชุม The 4th Lianyungang Forum (NELB-ILEC) ณ เมืองเหลียนหย...
อ่านต่อ
ประชุม The 3rd China-ASEAN Forum on Policing Studies 2018
 • 15 สิงหาคม 2018
 • 127
 • 0
ประชุม The 3rd China-ASEAN Forum on Policing Studies 2018 ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่...
อ่านต่อ
โครงการอบรมเทคนิคการล่าม รุ่นที่ 4/2561
 • 14 สิงหาคม 2018
 • 293
 • 0
กลุ่มงานแปลและล่าม กองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดโครงการอบรมเทคนิคการล่าม รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561...
อ่านต่อ
ฝึกอบรมในหัวข้อ Home Team Academy-Federal Law Enforcement Training Centres (HTA - FLETC)
 • 25 กรกฎาคม 2018
 • 204
 • 0
ฝึกอบรมในหัวข้อ Home Team Academy-Federal Law Enforcement Training Centres (HTA - FLETC) International Programme on Cris...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหาเป็นภาษาต่างประเทศ
 • 6 มี.ค. 2018
 • 2124
 • 0
    คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (The Rights of Accused, the Royal Thai Police)...
อ่านต่อ
(ปักหมุด) แนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ตร.
 • 24 ม.ค. 2018
 • 563
 • 0
ประมวลแนวทางการจัดทำ MOU >>> Download ขั้นตอนการจัดทำ MOU >>> Download MOU ตร.ไทย ร่างมาตรฐาน >&g...
อ่านต่อ
(ปักหมุด)(อัพเดต 20 ธ.ค.61) ตารางความตกลง ตร.กับ ตร.ต่างประเทศ
 • 8 ม.ค. 2018
 • 433
 • 0
ตารางความตกลง ตร.กับ ตร.ต่างประเทศ Download
อ่านต่อ
(ปักหมุด) บัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • 15 ธ.ค. 2017
 • 2500
 • 0
  หัวข้อเรื่อง   ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษ...
อ่านต่อ
(ปักหมุด) (อัพเดต 20 ธ.ค.61) รายชื่อประเทศที่มีสนธิสัญญาฯ กับประเทศไทย
 • 15 ธ.ค. 2017
 • 573
 • 0
รายชื่อประเทศที่มีสนธิสัญญาฯ กับประเทศไทย Download  
อ่านต่อ
(ปักหมุด) ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ พ.ศ.2560-2561
 • 15 ธ.ค. 2017
 • 799
 • 0
ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ พ.ศ.2560-2561 Download  
อ่านต่อ
แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอ ครม. เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
 • 31 พ.ค. 2018
 • 124
 • 0
แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอ ครม. เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 >>> Download  
อ่านต่อ
อาชญากรรมข้ามชาติ
 • 15 ม.ค. 2018
 • 2153
 • 0
บทความ ความท้าทายของรัฐอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ** โดย พ.ต.อ.ชิตพล กาญจนกิจ วารสารสังคมศาสตร์ ปีท...
อ่านต่อ
ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปชก.ตร.)
 • 12 ม.ค. 2018
 • 1691
 • 0
ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปชก.ตร.) Download
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด