แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ
 • 16 February 2021
 • 82
 • 0
แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
อ่านต่อ
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.....(ที่ ผ่านการตรวจของ สคก.)
 • 10 February 2021
 • 89
 • 0
บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ... สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
อ่านต่อ
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.....(ที่ ผ่านการตรวจของ สคก.)
 • 10 February 2021
 • 74
 • 0
ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ...(ที่ผ่านการตรวจของ สคก.) เรียงตามมาตร...
อ่านต่อ
Deputy Police Commission D1
 • 16 October 2020
 • 415
 • 0
เอกสารแนบ
อ่านต่อ
การฝึกอบรมหลักสูตร การปกป้องสิ่งแวดล้อมในปฏิบัติการรักษาสินติภาพ
 • 21 July 2020
 • 512
 • 0
 การฝึกอบรมหลักสูตร การปกป้องสิ่งแวดล้อมในปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (Environmental Protection in Peace Operations) ระ...
อ่านต่อ
ดูข่าวสารทั้งหมด
ประวัติและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • 30 Jan 2019
 • 1387
 • 0
ภาษาไทย - Thai  ภาษาอังกฤษ - English     ภาษาจีน - Chinese    ภาษาเวียดนาม - Viet...
อ่านต่อ
คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหาเป็นภาษาต่างประเทศ
 • 6 Mar 2018
 • 4508
 • 0
    คู่มือแจ้งสิทธิผู้ต้องหา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (The Rights of Accused, the Royal Thai Police)...
อ่านต่อ
(ปักหมุด) แนวทางการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ตร.
 • 24 Jan 2018
 • 2091
 • 0
SOP จัดทำความตกลงระหว่างประเทศ (4 ม.ค.64) >>> Download ประมวลแนวทางการจัดทำ MOU >>> Download ขั้นตอน...
อ่านต่อ
(ปักหมุด)(10 พ.ย.63) ความตกลง ตร.กับ ตร.ต่างประเทศ
 • 8 Jan 2018
 • 1366
 • 0
ความตกลง ตร.กับ ตร.ต่างประเทศ รายชื่อความตกลงของ ตร. (ลงนามแล้ว) 10 พ.ย.63 รายชื่อความตกลง ตร.ระหว่างดำเนินการ 10 พ.ย....
อ่านต่อ
(ปักหมุด) บัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห...
 • 15 Dec 2017
 • 10654
 • 0
  หัวข้อเรื่อง   ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษ...
อ่านต่อ
(ปักหมุด) (อัพเดต ต.ค.62) รายชื่อประเทศที่มีสนธิสัญญาฯ กับประเทศไทย
 • 15 Dec 2017
 • 1696
 • 0
รายชื่อประเทศที่มีสนธิสัญญาฯ กับประเทศไทย Download  
อ่านต่อ
(ปักหมุด) ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ พ.ศ.2560-2561
 • 15 Dec 2017
 • 1729
 • 0
ทุนฝึกอบรมต่างประเทศ พ.ศ.2560-2561 Download  
อ่านต่อ
SOP ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ
 • 5 Jan 2021
 • 116
 • 0
    SOP ฝ่ายความร่วมมือและกิจการระหว่างประเทศ
อ่านต่อ
15th Head of NCB Conference
 • 12 Apr 2019
 • 781
 • 0
15th Head of NCB Conference   พล.ต.ต.ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์ ผบก.ตท. พ.ต.อ.หญิง.มธุรส แสวงบุญ ผกก.ฝอ.ตท. พ.ต.ท.มนต์ช...
อ่านต่อ
ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำ...
 • 1 Apr 2019
 • 875
 • 0
ประกาศกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 154 รายการ DOWNLOAD เอกสารเต็ม  ...
อ่านต่อ
ดูบทความทั้งหมด